Algemene voorwaarden.

Connect Slim B.V., is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27277820. Alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en / of diensten door ons zijn onderworpen aan de laatste versie van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie, welke gedeponeerd is bij de Kamer van Koop handel in Rotterdam. Van alle andere voorwaarden en condities wordt uitdrukkelijk afgezien.

 

Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden, of u kunt ze downloaden als PDF-bestand in de betreffende taal via de onderstaande link.