Algemene voorwaarden.

Connect Slim B.V., isgeregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer27277820. Alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot delevering van goederen en / of diensten door ons zijn onderworpen aan delaatste versie van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van deKoninklijke Metaalunie, welke gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandelin Rotterdam. Van alle andere voorwaarden en condities wordt uitdrukkelijkafgeweken